RC ProductionsProductcategorieën

Evementsvoorwaarden Voorjaarsmarkt Woerden

 

Openingstijden voor publiek:

Zaterdag    van   1000  – 17.00 uur

Opbouwen standhouders:

Zaterdag      08.00  –  10.00 uur

Afbouwen standhouders:

Zaterdag  17.00 – 19.00 uur

Marktmeester:
Ruud van der Hoeven (RC Productions), bereikbaar via 0650 217 404.

Inschrijving:
Aanmelden voor dit evenement kan tot 1 november 2022, maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt en vol=vol!

Na aanmelding beoordelen wij uw aanvraag op basis van de verkochte producten om te voorkomen dat er teveel dezelfde producten worden aangeboden. Als uw aanvraag positief wordt beoordeeld ontvangt een link naar ons reserveringssysteem, waar u de reservering Online kunt doen, extra wensen kunt aangeven en dan uitsluitend vooraf betalen via iDeal (dus niet terplaatse of achteraf).

Soorten standplaatsen:
U kunt kiezen uit een marktkraam of een verkooptafel en er wordt onderscheid gemaakt tussen Particulier met zelfgemaakte producten en Zakelijk.
Kramen hebben een luifel (als een standaard marktkraam), een werkblad van ong. 4 x 1m en een totale plek van 4 x 2,6m. Het is verstandig om zelf een groot zeil en klemmen mee te nemen om uw kraam aan de achterzijde af te schermen.

Verder zullen in het restaurant van het zwembad 16 verkooptafels (afmeting 1,2 x 0,9m) worden geplaatst die uitsluitend door particulieren kunnen worden gehuurd. Gelieve voor de tafel een passend kleedje mee te brengen.

LET OP:

 • Er zijn geen grondplekken beschikbaar.
 • Het plaatsen van een auto achter uw standplaats is niet mogelijk.
 • Het hele terrein, dus ook buiten, is een rookvrije zone (dus NIET ROKEN!) op straffe van directe verwijdering van het terrein zonder recht op restitutie.
 • Het buitenterrein is deels verhard, deels onverhard (kort gemaaid gras). Er is geen keuze mogelijkheid op welk deel van het terrein uw standplaats is, dat wordt door de organisator bepaald.

De standplaatsen zijn alleen te reserveren voor de zaterdag.

Tarieven Zakelijk (food (op aanvraag), non alcohol, m.u.v. snoep- en suikerwaren):

 • Kraam voor 1 dag € 65,00 (ex. btw). Voor 2 dagen € 115,00 (ex. btw)

Tarieven Particulieren (uitsluitend zelfgemaakte  non food producten):

 • Kraam voor 1 dag € 55,00 (incl. btw). Voor 2 dagen € 100,00 (incl. btw)

Verkooptafel (alleen particulieren!) 1.20 m. x 0.90 m:

 • Tafel voor 1 dag € 30,00 (incl. btw). Voor 2 dagen € 50,00 (incl. btw)

LET OP: Tarieven Zakelijk zijn exclusief  21% btw, tarieven Particulieren zijn inclusief 21% btw, beide zijn onder voorbehoud, tenzij anders vermeld.

Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend, zal het evenement worden geannuleerd.

Standhouders zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel en CRK. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

Uw standplaats:
U kunt uw standplaats – uitsluitend na goedkeuring van uw aanmelding – online reserveren en direct vooruit betalen met iDeal via de link die u daarvoor van de organisatie ontvangt. U heeft na ontvangst van deze link 7 werkdagen de tijd om uw reservering te bevestigen en te betalen.
LET OP: Indien de betaling niet succesvol is afgerond, dan is uw standplaats niet gereserveerd!
Uw reserveringsnummer en uw factuur worden direct na betaling aan het opgegeven e-mailadres verzonden.

Bewaar de e-mail met reserveringsnummer en QR code, neem die mee naar het evenement op uw mobiele telefoon of op papier. Uw reservering wordt hiermee bij betreding van het parkeerterrein door de marktmeester of een van zijn assistenten gecontroleerd.

Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het evenement ontvangt u per e-mail een plattegrond met uw standplaats en standplaatsnummer.

Uw producten:
Bij aanmelding dient u aan te geven welke producten u hoofdzakelijk (75% van uw aanbod) wilt gaan verkopen tijdens dit evenement. Dit hoofdproduct wordt vermeld op uw stand en u dient zich aan deze opgave te houden. Bij overtreding van deze regel zal de markmeester u vragen de ‘illegale’ producten te verwijderen. Geeft u daaraan geen gehoor, loopt u het risico dat uw stand wordt geannuleerd, zonder recht op restitutie. Ook indien er onrust – in welke vorm dan ook – ontstaat over uw productaanbod, zijn wij genoodzaakt uw standplaats te annuleren en u te (laten) verwijderen van het marktterrein, eveneens zonder recht op restitutie.

Aanwezigheid:
Uw standplaats is voor u gereserveerd tot 1 uur voor aanvang. Indien u dan niet aanwezig bent, annuleren wij uw standplaats zonder recht op restitutie. Mocht u het door onverhoopte omstandigheden niet redden om één uur van te voren aanwezig te zijn neem dan contact op met de marktmeester, zie hierboven. Zij beslissen of we de kraam voor u vast kunnen houden.

Aangewezen standplaats:
De plek die u door de organisatie wordt aangewezen is uw definitieve plek! Op de dag van de markt kan hier dus niets meer aan veranderd worden. Er mag ook NIET van standplaats gewisseld of geruild worden. Ook dienen de kramen en tafels te blijven staan waar ze door de organisatie zijn geplaatst.

Indien er onrust – in welke vorm dan ook – ontstaat over uw standplaats, zijn wij genoodzaakt zijn uw standplaats te annuleren en u te (laten) verwijderen van het marktterrein, zonder recht op restitutie.

Elektra:
Is alleen op aanvraag tegen een nader te bepalen tarief beschikbaar.

LET OP: Eigen aggregaten en grote oplaadbare accu’s (>10Ah) zijn op last van de brandweer NIET toegestaan en ook hiervoor geldt, dat aanwijzingen van de marktmeester ‘zonder discussie’ moeten worden opgevolgd.

Opbouwen:
Er kan op beide dagen vanaf 2 uur voor de opening opgebouwd worden en beslist niet eerder. Plaatsen worden toegewezen op basis van de door u verstrekte productinformatie, zodat het in principe niet voorkomt dat men met dezelfde producten naast elkaar staat. Alle standplaatsen zijn voorzien van het standnummer, naam van de huurder en het hoofdproduct.

Vanwege de beperkte ruimte op het marktterrein zijn auto’s NIET toegestaan, ook niet tijdens op- en afbouw! U dient zelf te zorgen voor transportmiddelen (steekwagen o.i.d.) van het naastgelegen voor standhouders gereserveerde parkeerterrein naar uw standplaats.

Afbouwen:
Er mag niet eerder worden afgebouwd dan na het officiële einde van de markt. Eerder vertrekken alleen bij hoge uitzondering en na goedkeuring van de organisatie. Het is niet toegestaan dat er tussen beide dagen goederen of afval op/in/bij de kramen blijven liggen. Het is NIET toegestaan om afval in welke vorm dan ook achter te laten.
Ook bij het afbouwen geldt: Auto’s op het terrein zijn niet toegestaan!

Annulering  van uw reservering:
U kunt uw reservering te allen tijde annuleren. Wij brengen in dat geval de volgende kosten in rekening:
Tot 7 dagen van te voren: 50% van het betaalde reserveringstarief.
Daarna, ook bij niet komen opdagen: GEEN restitutie.

Annulering van het evenement:
Indien vanwege overheidsmaatregelen of anderzijds het evenement wordt geannuleerd ontvangt iedereen voor 100% het betaalde reserveringsbedrag retour binnen 1 maand na oorspronkelijke aanvangsdatum van het evenement.

De organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van annulering van het evenement.

Promotie:

De organisatie spant zich maximaal in om dit evenement zo breed mogelijk te promoten, o.a. door:

 • Persberichten aan landelijke, regionale en lokale media
 • Lokale verspreiding van posters en flyers
 • Promotie via lokale MKB
 • Vermeldingen op de bekende nationale marktagenda’s
 • Promotie via Facebook

Entertainment:
Tijdens de openingstijden zal er over de gehele locatie muziek te horen zijn in de vorm van mechanische en/of live muziek.

Geschillen:
Alle aanwijzingen en oordelen van de marktmeester of zijn assistenten zijn bindend en dienen terstond te worden opgevolgd.
Ook wanneer zich een geschil voordoet dat NIET is voorzien in bovenstaande voorwaarden is het oordeel van de marktmeester definitief en bindend.